Младшая группа (I)
+7 (727) 227-98-98; +7 (727) 227-95-61
мкр. Кок-Тобе-2, улица Асета Найманбаева, 91

koktobebala.kz

Детский САД Младшая группа ( I )
Печать

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ группа

logo_min
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ группа - УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программа воспитания и обучения раннего возраста
"АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ" (от 2-x до 3-х лет)
Кол-во часов, в неделю
Сенсорика 0,75
Развитие речи 0,5
Ознакомление с окружающим 0,5
Экология 0.5
Художественная литература 0.5
Музыка 2
Рисование 1
Лепка 0,5
Аппликация 0,5
Конструирование 0,25
Физкультура 2
Дополнительная программаКол-во часов, в неделю
Английский язык 2
Государственный язык 2
Плавание 3
"5 звёзд" 1
"Цветик - 7 цветик" 1

 

КҮН ТӘРТІБІ/ РАСПОРЯДОК ДНЯ

Бірінші сәбилер тобы/Первая  младшая группа

Күннің бірінші жартысы/Первая половина дняУақыты/время
«Сәлеметсіңдер ме, балалар!»/«Здравствуйте, дети!»
Балаларды қабылдау, тексеру, ойындар/Прием, осмотр, игры
8:00
Таңым әрекеті, жеке жұмыс
Познавательная деятельность, индивидуальная работа
8:10 - 8:40
«Ертеңгілік жаттығулар»/«Утренняя гимнастика» 8:30 – 8:40
«Ертеңгілік дайындық»/«Утренний круг» 8:40 – 8:50
Гигиеналық шаралар/Гигиенические процедуры 8:50 – 8:55
Таңғы ас/Завтрак 8:55 – 9:15
Ойындар, ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттеріне дайындық
Игры, подготовка к занятиям
9:15 - 9:20
«Ойнайық та, ойлайық»/«Учимся, играя»
1сабақ/1 занятие
9:30 – 9:45
2 сабақ/2 занятие 9:55 – 10:10
Витаминдік таңертеңгі ас/Витаминный завтрак 10:15 – 10:30
«Табиғат аясында»/«Вместе на природу»
Серуенге дайындық/Подготовка к прогулке
10:30 – 10:45
Серуенге шығу/Прогулка 10:45 – 11:30
Серуеннен оралу, гигиеналық шаралар
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
11:30 – 11:40
«Ас -  адамның арқауы»/«Приятного аппетита»
Түскі асқа дайындық, түскі ас/Подготовка к обеду, обед
11:40 – 12:10
«Тәтті ұйқы»/«Здоровый сон»
Ұйқыға дайындық, ұйықтау/Подготовка ко сну, сон
12:10 – 15:00
«Ұйқымызды ашайық»/«Просыпаемся, пробуждаемся»
Ұйқыдан ояну. Шынықтыру шаралары. «Денсаулық шаршасы»
Подъем. Гимнастика пробуждения (точечный массаж)
Закаливающие процедуры «Квадрат здоровья»
15:00 – 15:20
Күннің екінші жартысы/Вторая половина дня
«Астарыңыз дәмді болсын!»/«Приятного аппетита
Бесін асқа дайындық, бесін ас/Подготовка к полднику, полдник
15:20 – 15:40
Қосымша сабақтар/Дополнительное образование 15:40 – 16:25
«Алақай, ойын!»/«Ура, игра!»
Сюжеттік-рөлдік, шығармашылық және дидактикалық ойындар Серуенге дайындық, серуенге шығу, қимылды ойындар
Сюжетно-ролевые, творческие и дидактические игры. Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры
16:00 – 17:00
Серуеннен оралу/Возвращение с прогулки 17:00 – 17:15
«Астарыңыз дәмді болсын!»/«Приятного аппетита
Кешкі асқа дайындық, кешкі ас/Подготовка к ужину, ужин
17:15 – 17:40
«Келесі кездескенше!»/«До свидания, детский сад!»
Балалар, ата-аналар мен қарым-қатынас
Балалардың үйге қайтуы
Общение с детьми. Общение с родителями. Уход детей домой
17:40 – 18:00

 

 

 
Авторизация

               Контакты


Designed by Koktobebala.kz © 2018 koktobebala.kz.